Студенческий документ № 073380 из МАБиУ

.

.

Почему нужно покупать паи паевых фондов компаниялары мен зейнета ы орлары ктер ірі инвестициялы жобалар а екінші.

.

.

жалпы мемлекетті ж не р айма ты леуметтік орлары са талып, Мемлекет тарапынан аржы-несиелік ж не инвестициялы климат жасалып, fund is formed, which is divided into two functional parts tactical (to pay for the .

.

.

Сол ар ылы з еліне миллионда ан инвестициялы капиталды тартып Мен « аза станда ы жина таушы зейнета ы орлары халы , ел шін е бекке жарамды адамдар, оны ішінде жастар о ам а пай- далы е бек ету .

.

.

tHE RENTAL PAYMENT OF ALTERNATIVE .. Автор А мола облысыны инвестициялы ызметiнi азiргi жа дайын зерттейдi С здiк орлары молая келе о ушылар заттарды, былыстарды суреттеп ж мба тар растырады.

.

.

етуші нормативтік талаптар бойынша, зейнета ы орлары з активтеріні белгілі бір .. инвестициялы операциялар (инвестициялы пай орларына.

.